Latilié li ek matjé lanng kréyol Matinik 

 Anba lopsion Lasosiyasion SANBLAJ POU FÈ KRÉYOL LÉKOL 

 

 Épi Fwayé riral LARÉGAL, SENTESPRI

déziem épi katriem mardi adan mwa-a - 6è d'swè pou 8è d'swè 

Jozef GALONDE met-a-manyok latilié-tala

 

Épi Sèvis Lakilti SENJOZEF- Nan LESPAS MARCÉ 

déziem épi katriem mèkrédi mwa-a - 9è pou midi

Jozef GALONDE épi Janklod LOUIS-SYDNEY met-a-manyok latilié-tala

 

Sal Barel Kopet - MÒNWOUJ  

dé sanmdi adan mwa-a - 3è pou 5è - Mwa d'janvié pou mwa d'jiyé

Léyann épi Polet MARIMOUTOU met-a-manyok latilié-tala. 


Latilié anba lopsion la CTM 

 

Latilié li ek matjé kréyol

Dépi yonn-dé lanné, la CTM matjé an pwogram fòmasion ek i mandé « Sant lafonksion piblik pou travayè nan la téritoyal » (CNFPT) òganizé latilié pou sé travayè-a pé aprann matjé ek li kréyol. Dabou-dabò, sa té ka fet pannan mwa d'oktob la. Jòdijou, ni latilié pannan tout lanné-a,  ek dot kolektivité, kontel sé lanméri-a, ka voyé sé travayè-yo a tou an fòmasion.

Sé misié Daniel BOUKMAN ki met-a-manyok sé latilié-a.  

 

Latilié dikté ba travayè la CTM

Ni pasé 4000 travayè la CTM. Sé pou sa lè'y ka òganizé an annimasion ba yo andidan kolektivité-a, sé pasé 10% moun Matinik i ka pé lianné épi yo.

Dikté-a ka fet an fwa nan lanné-a, pannna mwa d'oktob. I ka mennen pizanpi moun ek la CTM ka travay alantou dot randévou pandan lanné-a, kontel Jounen entènasional lanng manman-nou an févriyé, oben Fet lanmizik

 

Latilié matjoukann pou manmay lékol  

Chak lanné la CTM ka kolé tet épi Lakadémi Matinik pou majolè, matjè, langannis, annimé latilié épi sé zélev-la, dépi latit rivé jik terminal. Sé an manniè fè sé jenn-lan pran oben tjenbé labitid palé, matjé, li, bokanté, ek viv lanng kréyol la. 


Latilié li ek matjé lanng kréyol Matinik 

 Anba lopsion Lasosiyasion KABELL 

(Kadans Bel Lè'w Lékol) 

Sal 22 Mé - Kalifòni

1é épi 3è sanmdi mwa-a - 9è édimi pou 11è édimi 

 Serge RESTOG épi ALBLANA met-a-manyok latilié-tala


Latilié li ek matjé lanng kréyol Matinik 

 Anba lopsion lasosiyasion IKAK

(Institut pou Kilti An Kréyol ) 

Lamédiatek MARIGO

2em Mèkrèdi mwa-a - 5è pou 6è é dimi d'swè

Katy LIMER met-a-manyok latilié-tala

Pou enskri : Direction de l'Animation et du Sport 05 96 53 50 09 - 06 96 86 48 82
Facebook Ville de Marigot   das@97225marigot.com

Latilié li ek matjé lanng kréyol Matinik 

 Anba lopsion Lasosiyasion ADPKM

(Asosiyasion pou Défann ek Palantjé Kilti Matinik) 

Nan siej-li, ansien lékol Latit nan bouk Lavièpilot

Lé lendi - 4è é dimi pou 5è é dimi 

Mina ADÈLE met-a-manyok latilié-tala


Latilié li ek matjé lanng kréyol Matinik 

Lasosiyasion AM4

(Asosiyasion Mi Mes Manmay Matinik) 

Ba manm-li - Nan sé sal lantrènman-an, dives koté Matinik

 3 séyans nan lanné-a pou ckak lékol - A lè sé lantrènman-an