Latilié li ek matjé lanng kréyol Matinik 

 Anba lopsion Lasosiyasion KABELL 

(Kadans Bel Lè'w Lékol) 

Sal 22 Mé - Kaliforni

3è sanmdi mwa-a - 9è édimi pou 11è édimi 

Sé matjè-a yo ka kriyé Serge RESTOG ki met-a-manyok latilié-tala


Latilié li ek matjé lanng kréyol Matinik 

 Anba lopsion Lasosiyasion SANBLAJ POU FÈ KRÉYOL LÉKOL 

 

 Épi Fwayé riral LARÉGAL, SENTESPRI

2 mardi adan mwa-a - dépi 6è oswè 

Jozef GALLONDE met-a-manyok latilié-tala

 

Épi Sèvis Lakilti SENJOZEF- Nan LESPAS MARCÉ 

- dènié mèkrédi mwa-a - 9è pou midi

Jozef GALLONDE épi Janklod LOUIS-SYDNEY met-a-manyok latilié-tala

 

Épi lasosiyasion BLOGODO, MÒNWOUJ - Sal Barel Kopet

dé sanmdi adan mwa-a - 3è pou 5è

Léyann MARIMOUTOU met-a-manyok latilié-tala. 

 

Épi Sant TANGAMEN, BASPWENT 

an lendi adan mwa-a

Jozef GALLONDE épi Janklod LOUIS-SYDNEY met-a-manyok latilié-tala


Latilié anba lopsion la CTM 

 

Latilié li ek matjé kréyol

Dépi yonn-dé lanné, la CTM matjé an pwogram fòmasion ek i mandé « Sant lafonksion piblik pou travayè nan la téritoyal » (CNFPT) òganizé latilié pou sé travayè-a pé aprann matjé ek li kréyol. Dabou-dabò sa té ka fet pannan mwa d’oktob la. Jòdijou, ni latilié pannan tout lanné-a ek dot kolektivité, kontel sé lanméri-a, ka voyé sé travayè-yo a tou an fòmasion. Ni twa sésion an simenn nan lanné-a ; nan chak simenn, ni kat séyans 4è d'tan.

Sé misié Daniel BOUKMAN ki met-a-manyok sé latilié-a.  

 

Latilié dikté ba travayè la CTM

Ni pasé 4000 travayè la CTM. Sé pou sa lè'y ka òganizé an annimasion ba yo andidan kolektivité-a, sé pasé 10% moun Matinik i ka pé lianné épi yo.

Dikté-a ka mennen pizanpi moun ek la CTM ka travay alantou dot randévou pandan lanné-a, kontel Jounen entènasional lanng manman-nou an févriyé, oben Fet lanmizik

 

Latilié matjoukann pou manmay lékol  

Chak lanné la CTM ka kolé tet épi Lakadémi Matinik pou majolè, matjè, langannis, annimé latilié épi sé zélev-la, dépi latit rivé jik terminal. Sé an manniè fè sé jenn-lan pran oben tjenbé labitid palé, matjé, li, bokanté, ek viv lanng kréyol la. Lanné-tala, sé oliwon 60 lékol ki trapé annimasion pannan mwa kréyol-la, adan sé latilié-a.


Latilié li ek matjé lanng kréyol Matinik 

 Anba lopsion lasosiyasion IKAK

(Institut pou Kilti An Kréyol ) 

Espas kiltirel Éjen MONA - MARIGO

Lé Mèkrèdi - 5è pou 6è é dimi d'swè

Katy LIMER met-a-manyok latilié-tala

Pou enskri : Direction de l'Animation et du Sport 05 96 53 50 09 - 06 96 86 48 82
Facebook Ville de Marigot   das@97225marigot.com

Latilié li ek matjé lanng kréyol Matinik 

 Anba lopsion Lasosiyasion ADPKM

(Asosiyasion pou Défann ek Palantjé Kilti Matinik) 

Nan siej-li, an bouk Lavièpilot

Lé lendi - 5è é dimi pou 6è é dimi 

Mina ADÈLE épi Éric PÉZO met-a-manyok latilié-tala


Latilié li ek matjé lanng kréyol Matinik 

Lasosiyasion AM4

(Asosiyasion Mi Mes Manmay Matinik) 

Ba manm-li - Nan sé sal lantrènman-an, dives koté Matinik

 3 séyans nan lanné-a pou ckak lékol - A lè sé lantrènman-an