Pawol-douvan  (Daniel BOUKMAN)

Ni san senkant lanné di sa, septanm 1870, an bidim gawoulé limen an gran difé nan lisid Matinik. Pannan anchay tan, nou rété la san janmen sav potalans moman tan tala potomitan liswtè péyi-nou. Erez di bonè dives matjè-pawol raché sé mové zeb-la ki té ka toufé jaden mémwè-nou.

Pa bliyé sonjé septanm 1870, pawol-tala pa la pou pòté pies lenfòmasion ki nef : lanmes-la za dit ! Pawol-matjé tala, sé kontel an ti tras ou pé pran pou rivé anlè an lot chimen, chimen-an ki pou mennen nou pli lwen pli anlè gran chimen lakonésans ola nou sòti, ola nou ka alé…

Pa bliyé sonjé septanm 1870 matjé nan sé dives lanng-lan yo ka palé nan bannzil Lakarayib la : kréyol matinitjé, fransé, anglé, pangnol, an manniè pou ouvè an bel lawonn ansanm ansanm.


Pawol prem

 

Ti liv-tala sé an miz mwen ka dépozé adan Lawonn abrijman lanng kéwol Matinik la. Sé pa dépozè mwen dépozè. Miz-tala sé pa an miz koris. Sé an miz ki ka pran dapiyan asou tout bel travay Moun avan mwen za fè pou viré larélé lanng kréyol Matinik la. 

(...)

Zié lespri-nou pa fèmen. Nou bien ka wè lavaliè lanng-lan a lavoltij. Men nou sav ren lanng-lan pa démaré. Abo i ka soufè bles, bétafé lespri'y pa tenn.Annou lévé pié-nou pou chaché sé fey kataplanms-lan ! Annou sanblé pou nou pozé kataplanms djéri bles-la ! Annou maché ansanm !

(...)

Daniel BARDURY, Editions Zaboka, 2023